Àrea de Promoció Econòmica Urbana a Terrassa

Model de gestió dels espais comercials urbans, on participen tots els operadors i l’administració.

Què són les APEU?

Una (APEU) Àrea de Promoció Econòmica Urbana és una zona geogràfica delimitada on les activitats econòmiques implantades i l’administració local treballen de manera conjunta per promoure i dinamitzar aquesta zona.

El nostre projecte

Urbanísticament es tracta d’un APEU heterogeni per el que fa a la seva estructura urbana, hi ha diferents seccions de carrer, espais d’estada amb característiques arquitectòniques diferents, però presenta una clara homogeneïtat per el que fa a l’ús i tipologia de l’espai públic, essent pràcticament tot 100% de vianants. 

Casos d’èxit

SWANSEA, Anglaterra (UK)

Un grup d’empresaris inquiets i coneixedors d’experiències d’altres llocs, van considerar la possibilitat de formar un BID a Swansea. Imaginaven un espai per comprar, visitar, allotjar-se, estudiar i fer negocis.

Més info

WATERLOO, Anglaterra (UK)

L’àrea del BID es troba a l’altre costat del riu Tàmesis on no hi havia inversió i la gent no es sentia representada. A través d’aquest BID han volgut donar un sentit identitari a l’àrea, aquesta reivindicació des de la seva creació, fa que sigui un projecte molt vinculat amb la realitat residencial i del teixit social i/o associatiu, de fet, dins de la junta del BID hi ha una representació dels residents.

Més info

SURREY, Canadà

Surrey no tenia molta inversió i la població tenia uns recursos econòmics molt baixos, acumulant-se cada cop més problemes socials (consum de drogues, prostitució, gent sense sostre..). A tot això, es va construir un centre comercial a 5 quilòmetres de la ciutat essent un gran generador de fugues comercial de la trama urbana.

Més info

KELOWNA, Canadà

No hi havia cap associació prèvia a la creació del BIA.

Més info

PITTSBURGH, USA

El BID es va crear per reimpulsar i rellançar l’activitat comercial i turística a la ciutat. Es va constituir el 1997 impulsat per el mateix ajuntament de Pittsburgh i des de llavors, s’ha vingut renovant cada cinc anys. Per tant es tracta d’un BID de 24 anys.

Més info